Piste Kart Emilia Romagna MO-Modena

Kartodromo Rastellino
41013
Rastellino di Castelfranco Emilia
Via Garzolè 8
44.630716
Italia, Emilia Romagna
11.103459
MO-Modena
Circuits
20
https://www.pistekartitalia.it/kartodromo-rastellino